Kérdés: Mi szeretnénk a szomszéd településre járatni a gyereket, de a vezető óvónő, illetve a helyi polgármester nem akarja elengedni. Milyen törvény szól arról, hogy szabad óvoda választás van Magyarországon?
Úgy gondolom, ha azzal megyek hozzájuk ismét, akkor már nem fogják tudni elutasítani kérésünket.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezéshez JELENTKEZÉSI LAP kitöltése szükséges, melyet bármelyik óvodában be lehet szerezni. A kitöltött jelentkezési lapot abban az intézményben kell leadni, ahová a szülő gyermeke felvételét kéri. Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve az interneten is megtalálható. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy, ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt, mely döntésről értesíti a szülőt. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). A veszélyhelyzetre való tekintettel az emberi erőforrások minisztere a 19/2021. (III. 10.) határozatával a következőként rendelkezik: 1. Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan. 2. Óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év első napján kerül sor. Kérdésére tehát a válasz, hogy az óvodai felvételről a köznevelési törvény rendelkezik. Felhívom figyelmét, hogy felvételi kötelezettsége csak a lakóhely szerinti körzeti óvodának van.