Kérdés: A kérdésem az lenne, hogy valamikor írtam egy számviteli politikát egy cégnek. Ezt a szabályzatot nem használtam munkám során. Most viszont a tulajdonos követeli tőlem, hogy adjam át a szabályzatot, mert az az ő tulajdona. A szabályzat írásért pénzt és egyéb szolgáltatást nem kaptam. Felhatalmazást sem arról, hogy a szabályzatot készítsem el. A kérdés: Most kié a szabályzat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban a felek között, e tárgyban létrejött szerződésben foglaltak az irányadók. A felek eltérő megállapodásának hiányában a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége. Egyebekben pedig a szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta. Kérdés, hogy munkaviszonyban volt-e?