Kérdés: Jogi segítséget szeretnénk kérni az alábbi ügyben: édesapám több mint egy éve elhunyt, a hagyatéki eljárás lezárult. Vagyona a ház volt, melyet én és testvérem örököltünk, édesanyám haszonélvezeti jogot. Tegnapi napon a testvérem kézhez kapott egy tértivevényes levelet egy végrehajtótól, melyben követelnek majd 100.000 Ft összeget az örököstől. NKM Energia Zrt-vel kötött szerződésre hivatkozva, számlatartozás (földgázszolgáltatás) két számla sorszámot feltüntetve  egy táblázatban. 8 napos határidőt hagytak a számla kiegyenlítésére. Miként tudunk örökösként eljárni? Jogos a követelés?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Örökösként a hagyaték erejéig felelnek a hagyaték terheivel is, vagyis a követelés lehet jogos. Javaslom, kérjék ki az iratokat, hogy a tartozás pontos természetének a felderítése érdekében. Illetve érdemes megnézni, hogy elévült-e. Önökkel szemben azonban nem tudják direkt módon végrehajtani, mert a hagyatékban nem szerepelt.