Kérdés: Kérem, adjanak felvilágosítást, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha az adószámmal nem rendelkező magánszemély bérbeadó nem tesz eleget a bérleti szerződésben is felsorolt kötelezettségének, hogy a bérleti díjakról számviteli bizonylatot állítson ki a bérlőknek. (A bérleti jogviszonyt szerződés szabályozza, a bérbeadó az ingatlan kiadásából származó jövedelmét szabályosan bevallja és az esedékes SZJA-t megfizeti.) Mentesítheti-e ez a mulasztás a bérlőket a saját kötelezettségeik alól (értsd: megtehetik-e, hogy erre a mulasztásra hivatkozva nem fizetik a bérleti díjat), ha a szerződés külön nem rendelkezik így? Jelenthet-e a bizonylatok hiánya a magánszemély bérlőknek olyan hátrányt, ami miatt bérbeadóval szemben (esetlegesen jogi úton) követelést támaszthatnak? Vonhat-e büntetést maga után (NAV részéről?) a bizonylatok kiállításának elmulasztása?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Sorrendben: Nem; nem; igen; mulasztási bírságot.