Kérdés: Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletre hivatkozva a munkáltató e-mailben kéri a foglalkoztatottaktól, hogy a Covid-19 védőoltás felvételét a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és a védettségi igazolvány bemutatásával igazolja. A bemutatást az igazolványok másolatának e-mailben történő megküldéseként határozza meg. Adatvédelmi szempontból rendben van-e ezen igazolványok másolatainak elektronikus úton történő bekérése?

Válasz:Tisztelt Kérdező! Az 599/2021. (X.28) Korm. rendeletben foglaltak szerint a védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles a munkáltató által meghatározott módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és a következő dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával: uniós digitális Covid-igazolvány; védettségi igazolvány, illetve applikáció; az oltást igazoló orvos által kiállított,a védőoltásról szóló igazolás; Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány; olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismer.