Kérdés: Büntető feljelentést nem akartam tenni. Polgári pert szeretnék indítani és azt a tanácsot kaptam. hogy a perre okot kell adni, azt megelőzően szükséges egy fizetési felszólító levél küldése. A sérelemdíj megfizetésére fel kell szólítani. Ha ennek nem teszek eleget, azzal adok okot a perre. Kérdésem: Ez valóban így van?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A sérelemdíj megfizetése iránti per megindításának nem törvényi előfeltétele a fizetési felszólítás.