Kérdés: Mit tehetek, ha a saját gyermekem átadásánál (anyukájának), felvettek kép és hangrögzítővel az utca másik oldalán lévő építkezés kerítése mögül? Egy biztonsági őr volt, mint később kiderült. Gondolom, hogy polgári peres eljárásban perelhetek, de kit? Gondolom anyuka “rendelte” meg. Szeretném a biztonsági őrt is, meg az édesanyát is felelősségre vonni, mivel nem volt tudomásom róla,másrészt felhasználta anyuka ellenem egy apai kapcsolattartási eljárásban a gyámügyön.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Akit személyiségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján az eset körülményeihez képest követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását. Valóban lehetőség van peres eljárás megindítására, azonban az ügy minden részletének ismeretére szükségem lenne annak megválaszolásához, hogy kivel szemben induljon a peres eljárás. Javaslom, hogy amennyiben van jogi képviselője, akkor kérjen személyesen tanácsadást a kialakult helyzettel kapcsolatosan.