Kérdés: Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy törvényileg az önkormányzatnak ki kell-e építenie a szennyvízhálózatot a magántulajdonban lévő telekhatárig? Ahonnan természetesen a tulajdonos költsége a szennyvízhálózatra való csatlakozás. De a telekhatárig az önkormányzat feladata lenne véleményem szerint. Ha igen, akkor melyik törvény/rendelet/paragrafuspont vonatkozik ide, hogy kinek a feladata a telekhatárig történő szennyvízhálózat kiépítése? Illetve, ha már itt vagyok, megkérdezném, hogy kötelessége-e az önkormányzatnak a közvilágítás biztosítása?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet határozza meg a „Szolgáltatási pont” fogalmát, vagyis azt, hogy meddig terjed a víziközmű-szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége. A házi szennyvízhálózat, és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékének működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia. A közüzemi szennyvízhálózat (ide tartozik a bekötővezeték is a szolgáltatási ponttól) üzemeltetése a szolgáltató feladata.  A házi és a közüzemi szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont választja el egymástól. A szolgáltatási pont a bekötő idom, vagy akna elfolyási pontja, ennek híján az ingatlan határvonala, zártsorú beépítésnél a falsíktól (a közterület felé) egy méter. A közvilágítás önkormányzati feladat, de elmaradására nincsen szankció.