Kérdés: Tisztelt Ügyvéd Úr! Gyermekem magánóvodába jár, ahol évenként megállapodást kötnek a szülőkkel. A szerződés legfontosabb mondanivalója, hogy a havi meghatározott díjat mindenkor, minden esetben a szerződés lejártáig köteles a szülő fizetni. Sajnos a sok szép szóbeli ígéret nem teljesült a félév során, ráadásul a hozzá nem értő pedagógusok miatt szorongás alakult ki gyermekemnél, melyet pszichológus is igazolt. Ezenkívül több törvényi előírást sem teljesít az óvoda, miszerint minden gyermekről fejlődési naplót és fejlesztési tervet köteles vezetni. Kérdésem a következő: Van bármilyen lehetőségem arra vonatkozólag, hogy a szerződés lejárata előtt egyoldalúan felmondjam a megállapodást anélkül, hogy a fizetési kötelezettségemet teljesíteném? Válaszát előre is köszönöm!

Válasz: Tisztelt Kérdező! Kérdésére elsősorban a szerződés rendelkezései az irányadók, az abban foglatlak szerint lehet felmondani. Amennyiben a szerződés nem tartalmaz a megszüntetésre (felmondásra) vonatkozó rendelkezést/rendelkezéseket úgy a szerződést a Ptk. rendelkezései szerint lehetséges megszüntetni. Ismerni kellene az iratokat, az egészen pontos válaszhoz.