Kérdés: KGFB biztosítást kötöttem online, egy évre előre kifizetéssel. Kiküldték a csekket, befizettem, megkaptam egy évre a zöld kártyát, majd néhány napra rá küldtek egy újabba csekket, miszerint módosították a szerződést, mert valamit elírtak, és fizessek még rá több ezer forintot, ha azt akarom, hogy éljen a biztosítás. Kérdésem: Jogszerűen jártak el? Egyoldalú szerződésmódosítás, miután már befizettem a csekket, ezt megtehetik? Köteles vagyok befizetni az újabb csekket?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsősorban a szerződésben rögzített feltételek az irányadóak az egyoldalú módosításra. Amennyiben a szerződésben kikötötték az egyoldalú módosítás lehetőségét, úgy jogszerű a biztosító intézkedése.  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni különösen azt a kikötést, amely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos ok nélkül módosítsa, különösen, hogy a szerződésben megállapított pénzbeli ellenszolgáltatás mértékét megemelje, vagy lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan, a szerződésben meghatározott alapos okkal módosítsa, ha ilyen esetben a fogyasztó nem jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.