Kérdés: A nők kedvezményes nyugdíjának igénylését benyújtottam, 2023.07.01-jén, egészségügyi szolgálati jogviszonyom van. Munkáltatómmal többször is értekeztem a kérelem beadása előtt a 40 éves szolgálati viszony elismerésének kifizetése miatt, melyre azt a választ kaptam, hogy az utolsó béremmel kifizetésre kerül. Ez azonban nem történt meg. Munkáltatómtól azt a választ kaptam, hogy nem vártam meg 2023.08.28-át, ezért nem kapom meg a juttatást. Értesülésem szerint, ha az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló szolgálati elismerést az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni. Szeretném tudni joga van-e a kifizetést elutasítani a munkáltatónak? Az utóbbi évek nagyon kemények voltak az egészségügyben, legalább ennyi megbecsülést kaphatnánk.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt felmondással meg kell szüntetni, ha a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szükséges jogosultsági feltételt, azaz a negyven év jogosultsági időt legkésőbb a felmondási idő leteltekor teljesítő hölgy kérelmezi.  A szolgálati elismerés az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének (Ön esetében 40 év jogviszony betöltésének) a napján esedékes.