Kérdés: Keszthelyen vásároltam egy ingatlant, melynek területén nincs víz közmű szolgáltatás. 2 megoldás lehetséges: a keresztutcáról kb. 60 m becsatornázása a telekig (kb. 6 millió Ft), illetve a szomszédos telekről áthozni, szolgalommal. A szomszéd telkén kb. 5 méterre van tőlem a csonk, ennyi lenne a rombolandó terület. Önkormányzat DRV-re mutat, DRV rám. DRV kivitelezné, önkormányzat tulajdonába kerülne a köztulajdonú csatorna és nekem kell fizetnem érte. Minden parcella csatornázott, csak ez nem. A leghumánusabb megoldás a szolgalom kikényszerítése lenne, amelytől azonban a szomszéd elzárkózik. Kikényszeríthető-e az (financiális, környezetromboló stb.) aránytalanságok okán sikeresen a szolgalom?

Válasz: Tisztelt Kérdező A telki szolgalom két vagy több ingatlant érintő használati jog, mely szerint az egyik telek birtokosa, a másik telket előre meghatározott mértékben és célra használhatja, illetve követelheti annak birtokosától, hogy meghatározott magatartásoktól tartózkodjék. A Polgári Törvénykönyv szerint telki szolgalom alapján az ingatlan mindenkori birtokosa átjárás, vízellátás, vízelvezetés, pince létesítése, vezetékoszlopok elhelyezése, épület megtámasztása céljára vagy az ingatlan mindenkori birtokosa számára előnyös más hasonló célra más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a másik ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként folyó valamely magatartástól tartózkodjék. Mindezek alapján peres eljárásban kikényszeríthető a szolgalom.