Kérdés: Az lenne a kérdésem, hogy jogom van-e tudni közös felügyelet alatt, hogy a volt párom kivel él együtt, és ezáltal kivel él együtt az én gyerekem is. Szeretnék többet tudni a volt párom új élettársáról, ő azonban megtagadja, hogy találkozzak vele vagy, hogy megismerjem. Van jogom tudni, hogy kivel él együtt a gyermekem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályozás értelmében a különélő szülőknek a közös szülői felügyelet gyakorlása során biztosítaniuk kell gyermekük kiegyensúlyozott életvitelét. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében – egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva – együtt kell működniük. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia. A gyermekétől különélő szülő – ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik – jogosult és köteles gyermekével kapcsolatot tartani. Ebből kifolyólag a volt feleségének együtt kell működnie és tájékoztatnia kell Önt a gyermek életével kapcsolatos változásokról, így arról, hogy ki az a személy, aki a gyermekkel egy háztartásban tartózkodik még. De ez nem azt jelenti, hogy a találkozást stb. is biztosítania kell az Ön részére.