Kérdés: A volt férjemmel van egy közös 7 éves fiúnk. A szülői felügyeleti jogáról önként lemondott. A nyári időszakos láthatás során, ha én neki adom át és abban a hitben vagyok, hogy ő vigyáz rá, lepasszolhatja-e egy általam ismeretlen harmadik személynek a tudtom és beleegyezésem nélkül? Illetve megteheti-e, hogy nyári táborban nem adja meg az elérhetőségeimet, mint értesítendő személyt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv értelmében a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek és a gyermekétől különélő szülőnek a gyermek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében – egymás családi életét, nyugalmát tiszteletben tartva – együtt kell működniük. A szülői felügyeletet gyakorló szülőnek a gyermek fejlődéséről, egészségi állapotáról, tanulmányairól a különélő szülőt megfelelő időközönként tájékoztatnia kell, és a különélő szülő érdeklődése esetén a gyermekkel kapcsolatos felvilágosítást meg kell adnia. A gyermekétől különélő szülő – ha a bíróság vagy a gyámhatóság eltérően nem rendelkezik – jogosult és köteles gyermekével kapcsolatot tartani. A szülőnek joga van gyermekével kapcsolatot tartani akkor is, ha a szülői felügyeleti joga szünetel, kivéve, ha a gyermek vagy a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója sérelmére elkövetett cselekmény miatt elrendelt távoltartó határozat hatálya alatt áll. Összességében tehát a volt férjének együtt kell működnie és tájékoztatnia kell Önt a gyermek életével kapcsolatos változásokról. Fontos megjegyezni azonban, hogy amennyiben született a kapcsolattartás szabályozása körében korábban bármiféle megállapodás, abban az esetben az tekintendő irányadónak.