Kérdés: Nyugdíjas vagyok, egyedül élek, 67.500 Ft a nyugdíjam, gyermekem igen jó anyagi körülmények között él és házam tulajdonjogát 11 évvel ezelőtt ráírattam. Ennek fejében havi 20.000 Ft-os rezsimet fizeti, de ebben a tévé és mobiltelefon szolgáltatásom nincs benne. Ezen felül még a gyógyszereimet is nekem kell finanszíroznom, ami átlagosan havi 15.000 Ft. Milyen jogi lépéseket tehetek annak érdekében, hogy anyagilag nagyobb segítséget kapjak tőle?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Fontos kérdés lenne, hogy a ház tulajdonjogának átírása milyen formában történt. Esetleg egy öröklési szerződés keretében, vagy ajándékozási szerződés. A lényege az lenne, hogy a tulajdonjog fejében szerződésben ki lett-e kötve az ellenszolgáltatás mértéke, vagy csak az Ön szülői jó szíve vezette ezen tulajdonjog átruházására. Tartási kötelezettségről a 2013. évi V törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.) rendelkezik. 4:196. § [A tartásra kötelezettek köre és a tartási kötelezettség sorrendje] (1) A tartási kötelezettség – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az egyenesági rokonokat terheli egymással szemben. (2) Tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban a szülőnek a gyermekével és a nagykorú gyermeknek a rászoruló szülőjével szemben. Amennyiben ezen kötelezettségének gyermeke nem tesz eleget bírósági per útján a tartás összege kikényszeríthető, de feltétlen figyelmeztetnem kell, hogy ezek a perek elhúzódhatnak, és költségesek lehetnek.