Kérdés: Az Önkormányzat felszólított a 2016. évi talajterhelési díj bevallására. Hivatkozás: 2003. évi LXXXIX..tv. Kérem jogi véleményüket, hogy az elsőfokú adóhatóság 2021. február 15-i felszólítással utólag jogosult-e, követelheti a 2016. évi talajterhelési díj megfizetését? Az interneten kerestem a választ, sajnos nem találtam a kérdésre egyértelmű állásfoglalást. (Megjegyzem, így olvastam az Önök honlapját.) A kérdéssel kapcsolatos egyéb információk: Mint jogkövető állampolgár 2021. március végén beadtam a bevallást. Mivel egy összegben befizetni nem tudtam az adót, ezért 12 havi részletfizetési kértem, melyet meg is kaptam. A hivatkozott törvény 21.A (2) bek., 26.(4) alapján díjkedvezményeket, mentességeket az Önkormányzati rendelet nem ad. Az anyagi helyzetem nem teszi lehetővé, hogy az adó megfizetésével kapcsolatban jogi szakember segítségét kérjem.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. Az önadózás azt jelenti, hogy az adót, a költségvetési támogatást – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. A bevallási kötelezettség elmulasztása esetén a talajterhelési díjat az adóhatóság hivatalból megállapítja. Amennyiben bevallását nem nyújtja be, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§ (1) bekezdése, mulasztási bírság kiszabását teszi lehetővé. A leírtak alapján nem évült még el a követelés, így jogszerű az eljárása a hivatalnak.