Kérdés: 2020.03.22-én kezdődne egy tanfolyam, amit a koronavírus miatt eltoltak 2 héttel, ami nyilván nem reális. Eddig 90.000 Ft-ot kellett fizetni, majd most 20-áig + 70.000-et, amit már nem utaltam, mivel a tanfolyam a jelenlegi helyzetben nem megtartható. Szeptemberi kezdéssel indul az egyetem, mivel addigra így nem lesz vége a tanfolyamnak, szeretném az eddig befizetett összeget visszakapni, amire a másik fél nem hajlandó. A mostani válsághelyzetben alapból is azt lehet mondani, hogy nem vállaljuk a közösségi életet, így visszajárna a pénz. Ebben az esetben meg még a teljesítés dátumát sem tudják tartani. Az lenne a kérdésem, hogy jól gondolom-e, ebben az esetben visszajár a befizetett összeg?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályozza a szerződésszegés egyéb esetei között a teljesítés lehetetlenné válását, amely szerint, ha a teljesítés lehetetlenné vált, a szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárt a mulasztó fél köteles megtéríteni. Ha teljesítés lehetetlenné válásért egyik fél sem felelős, a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásoknak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár. Azonban az egészen pontos válaszhoz ismernem kellene az Önök által megkötött szerződést is, hogy nincsen-e bármilyen kizáró ok.