Kérdés: Ha a gyermekem testnevelés órán kidobózás közben úgy dobja meg a társát, hogy annak leesik a szemüvege és eltörik, az kinek a felelőssége? Az ilyen eseményekre nem a tankerületnek kellene felelősségbiztosítást kötnie?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az iskola a felelősség alól mentesül abban az esetben, ha a kárt kivédhetetlen ok, például a gyermek előre nem látható, elháríthatatlan magatartása idézte elő, ellenkező esetben az iskola köteles a kárt megtéríteni. A biztosító a kárt abban az esetben köteles megtéríteni, ha az adott cselekmény biztosítási cselekménynek minősül. Ami a felelősségbiztosítást illeti javaslom, hogy nézzen utána az adott oktatási intézmény testnevelés oktatásával kapcsolatos balesetvédelmi előírásának vagy az intézmény házirendjének.