Kérdés: Társasházban a közös képviselő megtagadja az iratbetekintést, illetve leszűkíti a megtekinthető iratok körét. A társasházi törvény 3 esetet jelöl meg betekintésre. A tulajdonjog és rendelkezési jog alapján véleményem szerint minden irathoz köze van a társtulajdonosoknak. Mit lehet tenni? Mit tehet az a tulajdonos, aki szeretne néhány ki- és befizetést ellenőrizni? (A számvizsgáló bizottság a kérdéses iratok megvizsgálását elutasította. A vizsgálandó iratok akkor keletkeztek, amikor számvizsgáló bizottság nem működött a házban.)

Válasz: Tisztelt Kérdező! A saját lakásához fűződő iratokba, illetve a társasházra vonatkozó iratokba betekintést nyerhet, de ami más tulajdonában lévő lakással van összefüggésben, ahhoz nincs jogosultsága. Amennyiben semmiképpen sem tudja elérni a célt, akkor csak peres eljárás, majd utána a végrehajtás lehetséges.