Kérdés: Jogi segítséget szeretnek kérni. 4 lakásos társasházban lakom, ami közös osztatlan telekkel rendelkezik. Szomszédom elutazott, nekem személyre szóló üzenetet hagyva, hogy a kamerája működik és ezzel megfigyeli az udvar egy részét. Ezt a beleegyezésem nélkül helytelennek és sértőnek találom. E lépésére van valami törvény, ami kötelezi ennek azonnali mellőzését?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Társasházakban kamerarendszer létesítéséről és üzemeltetéséről a tulajdonostársak közgyűlésen, az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többséggel határozhatnak. Az üzemeltetés elkezdéséhez nem elegendő csupán a döntés meghozatala, ugyanis szervezeti-működési szabályzatba bele kell foglalni a kamerarendszer üzemeltetéséhez szükséges adatkezelési szabályokat. A kamerákat csak olyan személy üzemeltetheti a társasházzal kötött szerződés alapján, aki törvényben meghatározott megfelelő képesítéssel rendelkezik. A kamerarendszer csak a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését szolgálhatja. Kamera így nem irányulhat a külön tulajdonban álló lakás bejáratára vagy más nyílászárójára akkor sem, ha az a közös tulajdonban álló területen került elhelyezésre. A kamerarendszer nem helyezhető el olyan közös tulajdonú vagy használatú helyiségben sem, amelyben a megfigyelés helyiség rendeltetése miatt az emberi méltóságot sértheti.