Kérdés: Egy nem meghirdetett társasházi közgyűlés határozata érvényes-e? A hamis jegyzőkönyvet hitelesítő lakótársak milyen jogi szankciókra számíthatnak? Hogyan lehet érvényesíteni ellenük a szankciókat?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A meghívás elmulasztása (akár egyetlen tulajdonostárs vonatkozásában is), továbbá a meghívó kifüggesztésének a hiánya olyan alaki jogszabálysértés, amely az ily módon megtartott közgyűlésen hozott határozatok érvénytelenségét eredményezi. Ha a közgyűlés határozata jogszabályba, az alapító okiratba vagy a szervezeti-működési szabályzatba ütközik vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított 60 napon belül. A jegyzőkönyvet hitelesítőknek, egyéb feltételek hiányában (erről nem írt) semmilyen szankcióra sem kell számítaniuk. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és azt a közgyűlésen erre megválasztott két tulajdonostárs hitelesíti. A nem hitelesített közgyűlési jegyzőkönyv nem minősül teljes bizonyító erejű okiratnak. A jegyzőkönyv tartalmát vitató felet terheli a bizonyítás. A jegyzőkönyv elkészítési szabályainak megsértése esetén az abban foglalt határozatok nem érvénytelenek, azonban a jegyzőkönyv elveszíti a bizonyító erejét.