Kérdés: Résztulajdonosként a társasházi számlákba betekinthetek-e? A számvizsgáló bizottság a már elfogadott éves beszámolókhoz tartozó iratok, számlák ellenőrzését megtagadta. Pedig úgy tudom a pénzügyi elszámolásokért 5 évig felelősségre vonható bárki. Kérhetem-e a közös képviselőtől pl. a karbantartáshoz kapcsolódó 2020. évi számlák megmutatását?

Válasz: Tisztelt kérdező! Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, valamint a szervezeti és működési szabályzat korlátozó előírásának hiányában a tulajdonostársnak a tulajdonjog részét képező rendelkezési jogából fakadó jogosultsága, hogy a társasház működése során keletkezett iratokba betekinthessen, jegyzeteket készíthessen, másolatot kaphasson, és a másolatokat felhasználhassa.