Kérdés: Kamerarendszer kiépítése (eddig még nem volt), szerződéskötés, adatvédelem biztonságát ellátó céggel, rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásnak minősül-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A törvény szerint rendes gazdálkodást meghaladó kiadásnak minősül: az állagvédelmet meghaladó, a fenntartás (az üzemeltetés, a karbantartás és a felújítás) körébe nem tartozó olyan munkálattal összefüggő kiadások, amelyek az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő épület, épületrész bővítésével, átalakításával vagy közös tulajdonba kerülő új épület, épületrész, illetőleg épület-berendezés létesítésével járnak. A gyakorlat megítélése nem egységes, álláspontom alapján a kamerák manapság már „hétköznapinak” tekinthetőek, így nem haladják meg a rendes gazdálkodás körét.