Kérdés: Feleségem örökölt cca. 100 millió Forint ingatlant és kp vagyont és később beadta a válópert. Ez az örökség az ő különvagyonát képezi. Egy, saját keresettel nem rendelkező gyermekünk van, aki középiskolás, én tartom el, velem él. Szeretném megkérdezni, hogy az anyagi helyzete és főleg a kettőnk anyagi helyzetének nagyfokú eltérése befolyással van-e az általa fizetendő és követelhető tartásdíj nagyságára? A bíróság per esetén mennyire veszi ezt figyelembe?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv szabályozása értelmében a gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt. A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni: a gyermek indokolt és szükséges kiadásait; mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; a gyermek saját jövedelmét; és a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. Elsődlegesen tehát a gyermek igazolt kiadásai fontosak, de kérdés az is, hogy most mekkora a tartásdíj, amit kap….?