Kérdés: Édesanyám 1999-ben tartási szerződést kötött a testvéremmel a szülői ház fejében. Testvérem nevére az ingatlan-nyilvántartásban tartás jogcímen bejegyezték az ingatlant. 2020 januárjában testvérem elhalálozott. Édesanyám egészsége megromlott, 2019. októbere óta öregek otthonába költözött. Sosem volt tartás a testvérem részéről, édesanyám a mai napig saját maga fizeti a költségeket. Kérdésem az lenne, hogy az eltartó halálával nem szűnt meg a tartási szerződés, hiszen az eltartó hamarabb elhalálozott, mint az eltartott? Mostanában lesz a hagyatéki tárgyalás. Mindent megörökölnek a testvérem leszármazottjai? Édesanyámnak egyedül én maradtam. Testvérem részéről senki sem foglalkozik vele. Édesanyám azt szeretné állítsák vissza a tartási szerződés előtti állapotot az ingatlanra nézve. Milyen lehetőségek maradtak erre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A szülői ház tulajdonjoga a tartási szerződés megkötésével egyidejűleg átszállt a testvérére, mint tartásra kötelezettre, amelyet végrendelet hiányában elsősorban a testvérei gyermekei örökölnek. A tartásra kötelezett halála esetén a tartási kötelezettség annyiban száll át a tartásra kötelezett örökösére, amennyiben a kötelezett haláláig nyújtott tartás az ellenszolgáltatást nem fedezi. Abban az esetben, ha a tartási szerződés célja a szerződés módosításával nem valósítható meg, bírósághoz fordulhatnak, és kérhetik a szerződés megszüntetését.