Kérdés: 2003-ban és 2004-ben a párommal kölcsönt kaptunk a párom édesapjától. Erről szerződés is készült, aminél mindkét esetben 5 év volt a visszafizetés esedékessége. A kölcsönt forintban kaptuk, de a visszafizetés euróban lett meghatározva. Párommal utána összeházasodtunk és apósomékkal ikerházban szomszédokként laktunk. Pár éve kiköltöztünk külföldre és ott viszont már közös háztartásban is éltünk. Nekem egészségügyi okokból haza kellett költöznöm és közben el is váltunk a párommal egy éve. Eddig nem került elő a tartozás visszafizetése egyszer sem. Két hete kaptam volt apósomtól egy felszólítást, hogy rendezzem a tartozásom. Tudtommal tartozások esetén 5 éves elévülési idő van az esedékességi időhöz viszonyítva. A kérdésem az lenne, hogy mi a teendő, mert attól félek, hogy külföldi bíróságon fogja elindítani velem szemben az eljárást? Jogosan lehet-e ilyen esetben elévülési időre hivatkozni? Ha válaszolok neki, akkor az az elévülési idő megszakítását okozza-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Eszerint a hitelezőnek a törlesztés iránti igénye a törlesztésre meghatározott (végső) időpontban kezd elévülni. A fenitek alapján 2008. és 2009. években kezdődött meg a törlesztés iránti igény elévülése. A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Azonban fontos tudni, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása – ideértve az egyezséget is -, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése után az elévülés újból megkezdődik.