Kérdés: Egy csongrádi autós iskolában kb. egy hónapja szerezte meg a gyerekem a  a jogosítványt. És most kapott értesítést, hogy van elmaradt kifizetetlen órája. Ami azért sem lehetséges, mert addig nem is mehetne vizsgázni. Mit tehetek, ha követelik?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ebben az esetben azt javaslom, küldjenek tértivevényes levelet az autósiskola részére, amiben kifogásolják a tartozást, továbbá kérjenek papíralapú igazolást a fizetési kötelezettség létrejöttéről. Amennyiben biztosak benne, hogy nincs elmaradt számlatartozásuk és az autósiskola sem tudja ezt igazolni, hagyják figyelmen kívül az értesítőt. Amennyiben a MOKK-tól FMH-t kap, arra mindenképpen határidőben és szabályszerűen mondjon ellent. Általában ez végleg megakasztja a folyamatot.