Kérdés: A sógornőm lakta a saját házamat több éven keresztül, amiért pénzt nem kértem. Időközben visszaköltöztem a házamba. Közüzemek közül a víz a saját nevemen volt, amire tartozást halmozott fel 280.000 Ft-ot, amit én kifizettem azért, hogy ne kapcsolják ki.  Ezt az összeget nem hajlandó visszafizetni nekem. 2 kiskorú gyermekem van, ebből az egyik tartós beteg. Jogi úton hogyan tudom követelni tőle ezt a pénzt?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Elsődlegesen írásban fizetési felszólítást küldhet sógornőjének, hogy a tartozását egyenlítse ki, ennek eredménytelensége esetén amennyiben hitelt érdemlően tudja bizonyítani, hogy sógornője lakott ingatlanában, úgy érdemes fizetési meghagyásos eljárást indítani közjegyző vagy ügyvéd segítségével, amellyel akár már néhány héten belül hozzájuthat pénzéhez. Amennyiben a kötelezett ellentmond a fizetési meghagyásnak, az eljárás minden további intézkedés nélkül perré alakul. A fizetési meghagyásos eljárás megindításához elég tudni a kötelezett nevét és címét.