Kérdés: Tanácsot szeretnék kérni. Egy Zrt. egy 2012-ben kiállított fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárást indított ellenem, és a végrehajtó elkezdte a munkabérem tiltását. A Zrt-nél panasszal éltem és elévülésre hivatkoztam. Kértem, hogy küldjék meg a postai küldemények tértivevény másolatait. Ők arra hivatkozva nem küldték meg, hogy a leveleket normál postai küldeményként küldik meg. A fennálló kővetelésről semmilyen más információt nem küldtek. A fennálló tartozás ősszege két és félszerese annak, mint amit a végrehajtó a letiltási papírban jelzett. Érdeklődni szeretnék, hogy bíróságon kérhetem a végrehajtás felfüggesztését, vagy a békéltető testület segítségét vegyem igénybe, vagy van más megoldás? A Zrt. nem segítőkész.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a követelés valóban elévült, erre hivatkozva kérheti a végrehajtótól a Vht. 41. § szerinti eljárás lefolytatását, amennyiben az nem vezet eredményre, a végrehajtás megszüntetése iránt peres eljárást kezdeményezhet.