Kérdés: 5 éve és pár hete kölcsön adtam magánszemélyként egy ismerősnek, egy szerződés magánokiratban készült róla. Azóta semmi nem történt, nem ismerte el írásban és nem állapodtunk meg részletekben sem. Valóban elévült a követelésem? Tudok valamit még tenni így utólag a pénzem beszedésével kapcsolatban?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Ha valamely cselekménnyel megszakították az elévülést, akkor az a cselekményt követően újrakezdődhet. Az elévülés szabályai változtak, az Új Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény) alábbiakat tekinti megszakító ténynek. 6:25.§ (1) Az elévülést megszakítja a) a tartozásnak a kötelezett részéről történő elismerése; b) a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség; c) a követelés kötelezettel szembeni bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott; vagy d) a követelés csődeljárásban történő bejelentése. Egyebekben az elévülési idő 5 év, ami az esedékességtől kezdődik. (Mikor kellett volna visszafizetnie?)