Kérdés: Telekszomszédunk évek alatt felvásárolta a szántóföldi területeket körülöttünk. Most a kerítésünk elé 50 cm-re egy 50 cm magas útszegélyt tetetett. A pár lakásból álló házaink, udvaraink, így egy vizes árkot képeznek, mivel a mi talajszintünk a megemelt töltése alatt van jóval. A terület, amúgy is belvizes, a házak régiek, nincs alapjuk. Kérdésem is erre vonatkozik ez így szabályos-e?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Javaslom, hogy kérjen az illetékes önkormányzat jegyzőjétől birtokvédelmet. Ezt a birtokháborítástól számított 1 éven belül lehet kérni egy formanyomtatvány kitöltésével (ez jellemzően a polgármesteri hivatalok honlapján elérhető). Az eljárásért 3.000,-Ft illetéket kell fizetni és az eljárást a jegyző 15 napon belül lefolytatja. Ha a jegyző a kérelemben foglaltakat megalapozottnak találta, elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja. A jegyző előtti eljárás megindítása mellett, amennyiben a birtoksértő helyzet fennállásától számított egy év eltelt, a közvetlenül a bírósághoz is fordulhat birtokvédelemért és az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését tőle kérheti.