Kérdés: A termőföld osztatlan közös (szántó, gazdasági épülettel) 3/8 részét az egyik tulajdonostárs felajánlotta az államnak megvételre. A másik 3/8 részen haszonélvezeti jog van bejegyezve, 2/8 harmadik tulajdonosé. Mi a gyakorlat, a Nemzeti Földügyi Központ megvásárolja így a felajánlótól a tulajdonrészét?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Miután a termőföld megvásárlása a vevő szabad elhatározásától függ, ezért a kérdésével forduljon a Nemzeti Földügyi Központhoz, mivel ez a földterülettől is függ, hogy „érdekli-e” őket….