Kérdés: Esetleírás: Tulajdonos erőszakkal behatolt a tulajdonában álló lakásba (a bejárati ajtót kívülről benyomta), amelyet a haszonélvező fia szívességi lakáshasználóként életvitelszerűen lakott. Tulajdonos lába megsérült miközben lábát az ajtónyílásba betette. A lakásba belépett és dulakodott lakáshasználóval, hátán sérüléseket okozott. A tulajdonos élettársa is bement a lakásba. Tulajdonos könnyű testi sértésért magánindítványt indított lakáshasználóval szemben. Vádlott viszonváddal élt tulajdonossal szemben magánlaksértésért, zaklatásért a tulajdonossal szemben, jogos védekezés alapon. Mi várható az ügyben? Sérelemdíj nem állna meg?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A haszonélvező kérheti az okozott kár megtérítését, miután az okozott kár révén az ingatlan rendeltetésszerű használata nem lehetséges (be van törve az ajtó). Az okozott sérülésekkel kapcsolatban a sértett könnyű testi sértés, mint magánvádra üldözendő bűncselekmény miatt feljelentéssel élhet, mely feljelentéssel egyidejűleg a sértettnek a magánindítványát is elő kell terjesztenie a bíróságon. A magánindítvány a sértett azon nyilatkozata, melyben az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását kéri. A magánindítványt attól a naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítványra jogosult a bűncselekmény elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett. A büntető bíróság ítélete alapján lehet dönteni a sérelemdíjról adott esetben.