Kérdés: Volt 5 testvér. Ketten meghaltak korábban, mindkettőnek van egy-egy fia. Aztán meghalt a harmadik testvér is, akinek a házát négyfelé osztva a két életben maradt testvér és a két korábban elhunyt testvér fiai 25-25 százalékban öröklik. A két testvérnek nem kell illetéket fizetni az örökség után. A kérdésem, hogy a korábban elhunyt testvérek fiainak viszont kell-e fizetni 9 százalék illetéket. Az öröklési szabályok az elhunyt testvérek fiait egyenlőnek tekintik a még életben maradt testvérekkel, hiszen ugyanannyit örökölnek, tehát az lenne a logikus, hogy az illeték tekintetében is egyenlők legyenek. Vagy mégsem?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a testvérek közötti öröklés illetékmentes, azonban az illeték mentesség nem vonatkozik az oldalági rokonokra – ilyenek pl. az unokahúgok, unokaöccsök –, ilyen esetekben meg kell fizetni a törvény által előírt illetéket. Tehát jelen esetben az elhunyt testvérek fiainak 9% illetékfizetési kötelezettségük áll fent az örökölt tulajdonrész vonatkozásban.