Kérdés: Édesanyám elveszítette látását és azt szeretné, ha én, mint fia képviselném törvényesen a hivatali ügyekben. Hogyan lehetséges ez?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Édesanyja képviseletét meghatalmazás birtokában tudja ellátni hivatali ügyekben. Fontos azonban kiemelni, hogy az írni nem tudó vagy nem képes (vak) személy írásbeli jognyilatkozata kizárólag akkor érvényes, ha azt közokirat vagy olyan teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmazza, amelyen a nyilatkozó aláírását bíróság vagy közjegyző hitelesíti. Egyes ügyekben (pl. bírósági peres eljárás esetében) csak törvényben meghatározott személyeket (ide tartozok pl.: egyenesági rokon, testvér, ügyvéd), míg polgári jogi ügyletek intézésére általában bárki meghatalmazható.