Kérdés: Szeretnék érdeklődni, hogy hogyan tudnék lemondani a tulajdoni részemről, mivel a tulajdonos társak több millió Forint értékben a tulajdont megterhelték, nem fizettek a hitelkártyára és más terhelés is lett a tulajdoni lapra rájegyezve. Nem nagy értékű az ingatlan, egy romos 120 éves épülettel, se víz , se villany, így kb. 120.000 Ft-ot ér. Ajándékozással lemondhatok-e a részemről a kokadi önkormányzatnak? Vagy kell-e az önkormányzat beleegyezése az ajándék átvételére? Vagy sima bírósági polgári úton tudok lemondani erről az örökségről? 2. kérdésem: Ha van egy végrendelkező (még él és hagyott végrendeletet), akkor a végrendelkező tulajdonát képező családi ház értékmegóvását be kell-e jelenteni a közjegyzőnek vagy ügyvédi irodának, hogy milyen mértékű felújítás történik az épületen?

Válasz: Tisztelt Kérdező! A Polgári Törvénykönyv kimondja, hogy ingatlan tulajdonjogával felhagyni nem lehet. A közös tulajdont egyrészt meg lehet szüntetni a tulajdonostársakkal való közös megegyezés útján, másrészt bírósági úton is, ahol a bíróság rendeli el a közös tulajdon megszüntetését és ennek módját. Az önkormányzat részére való ajándékozásnak nincs akadálya, azonban az ajándékozási szerződés érvényességéhez a megajándékozottnak el kell fogadnia a szerződést; javaslom, hogy ezzel kapcsolatosan keresse fel az illetékes önkormányzatot további információk érdekében. Az Ön tulajdonrészét mások megterhelni nem tudják, így valami nem stimmel a leírtakkal, avagy nem jól értelmezte a tulajdoni lapot. Az örökös az öröklés megnyílása után az örökséget visszautasíthatja. Azt nem teljesen értem, hogy mit és miért is kellene bejelenteni.