Kérdés: A problémám az édesanyámtól örökölt szülői ház tulajdonjogával kapcsolatos. Legelején kezdve: a dédszüleim megvették ezt a házat, majd a haláluk után a nagymamám és az ő bátyja örökölte fele-fele arányban. Nagymamám testvére disszidált ‘56 körül és letelepedett Ausztráliába, ahol családot alapított. Nagymamámmal és anyukámmal éltünk a házba, Ő semmit sem törődve vele. A ház több felújításon esett át ez idő alatt és minden költséget a nagymamám, valamint anyukám állt, míg sajnos daganatos betegek nem lettek és egy éven belül mindkettőjüket elveszettem. Azóta is itt élek egyedül, immáron 11 éve az én nevemen van a ház fele és én is költöttem a házra ez idő alatt. Nagymamám testvére nem jelentkezett azóta sem, nem tudok róla semmit. Szeretném, ha a ház, vagyis a tulajdonjog teljes egészében az én nevemen lenne. Ilyen esetben lehetőség van az ő tulajdonjogának az elbirtoklására?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben a másik tulajdonostárs nem gyakorolja tulajdonosi jogait (számlák, adó fizetése), abban az esetben nem kizárt az elbirtoklás esete. A Polgári Törvénykönyv szabályozása értelmében elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja. Azonban még mielőtt a peres eljárás kezdetét venné, javaslom, hogy próbálja felvenni a kapcsolatot a tulajdonostárssal, lehetőség van ugyanis arra, hogy Ön megvásárolja a másik tulajdonos tulajdonrészét.