Kérdés: Apukám 80 éves, 2 évvel ezelőtt szélütést kapott. Azóta nemcsak sok mindent elfelejtett, hanem jogi döntéseket sem képes hozni. Anyukám 79 éves, ő van állandóan mellette és intéz mindent. A családi ház, az autó, az ingatlan, amin a ház áll, egyszerűen minden apukám nevén van. Kérdésem: mit kellene tenni, hogy úgymond anyukám legyen a gondnoka, illetve az ő nevére kerüljön minden eddigi tulajdonjoga? Ha esetleg eladásra kerülne bármi is, itt nincs anyukámnak beleszólási joga. Egy végrendelet lett kiállítva közjegyző jelenlétében, abban az esetben, ha apukám elhalálozna.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gondnokság alá helyezéshez erre irányuló pert kell indítani. Erre a nagykorú személy együtt élő házastársa (bejegyzett élettársa), élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére, a kiskorú személy törvényes képviselője, a gyámhatóság és az ügyész, mint felperes jogosult. A gondnokság alá helyezési pert az ellen a személy, mint alperes ellen kell megindítani, akinek gondnokság alá helyezése indokolttá vált. A gondnokság alá helyezési pert az alperes (a gondnokság alá helyezendő személy) lakóhelye szerinti járásbíróságnál, vagy a gondnoksági perekre irányadó speciális szabályok alapján azon járásbíróságnál lehet megindítani, amelynek illetékességi területén az alperes huzamos időn át bentlakásos szociális intézményben vagy fekvőbeteg-gyógyintézetben tartózkodik, illetve amelynek területén az alperes huzamos időn át, életvitelszerűen tartózkodik.