Kérdés: Közokiratba foglalt ingatlan ajándékozás esetén mikor (milyen határidővel) köteles a Földhivatal a tulajdonjogot bejegyezni, ha közokirat tartalmilag és alakilag kifogástalan volt, és az ajándékozó és a megajándékozott feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a tulajdonjog bejegyzéséhez.

Válasz: Tisztelt Kérdező! 30 napon belül.