Kérdés: Az 1/2-1/2 tulajdoni arányban lévő ingatlanra a szolgáltatókkal szerződést kell kötni. A tulajdonjog 1998-ban keletkezett, de 2015-ig haszonélvezet volt rajta. A haszonélvező és a tulajdonosok sem vették nevükre ezen idő alatt a szerződéseket. A szerződést az egyik testvér a haszonélvező halála után apródonként a szolgáltatókkal 2016. és 2019. között a másik fél értesítése nélkül megkötötte. Hogyan tudja kikérni a hoppon maradt tulajdonostárs a szolgáltatóktól ezen szerződéseket, ahol vélelmezhetően akár a hozzájáruló nyilatkozata/aláírása is szerepelhet a tudta nélkül. Tudomásom szerint az adott időszakban még szükséges volt a tulajdonostársi nyilatkozat/hozzájárulás. Az elhalálozás igazolásához pedig a tulajdoni lap, amelyen szerepelt mind két örökös 1/2-1/2 tulajdoni hányada. Illetve Kérhetek-e a szolgáltatótól nyilatkozatot arról, hogy nem kérték a tulajdonostársi beleegyezést, ha a válaszadást elutasítják.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Szolgáltatónként eltérő, hogy szükség van-e tulajdonostársi hozzájárulási nyilatkozatra a közmű átírásához. Javaslom, hogy személyesen forduljon a szolgáltatóhoz a szükséges iratok (tulajdoni lap, esetlegesen a halotti anyakönyvi kivonat stb.) birtokában.