Kérdés: Adott egy ingatlan, amit 3 testvér örökölt. Egy testvér az apai örökségből ki van zárva. Egyikőjük lakja csak életvitelszerűen az ingatlant, és van oda bejelentve. A másik kettő tulajdonos (családos emberek) az örökölt házba nincsenek bejelentve. A másik két tulajdonostársat milyen költségek megfizetésére kötelezhetem?

Válasz: A dolog hasznai a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában illetik meg; ilyen arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, a közös tulajdoni viszonyból eredő kötelezettségek, és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is.  Azt javaslom, ha nem tudnak megegyezni, forduljanak a bírósághoz közös tulajdon megszüntetése okán.