Kérdés: Számításom szerint túlléptem a 300 órás/éves törvényi túlórakeretet. A munkáltatóm nem kezdeményezte az egyéni megállapodást (400 óra), de ezt nem is vállaltam volna. Ezek a túlórák, kötelezően elrendelt túlórák. Felmondhatok-e azonnali hatállyal az ellehetetlenített további kapcsolat okán és az erre előírt keretek (végkielégítés, felmondási idő, 12 hó távolléti díj) kérése szerint? Nyerhető-e egy ilyen per?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Azonnali hatályú felmondás egyik esete, amikor valamelyik fél olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ez a másik fél magatartására utal, amiből az következik, hogy a nem felróható (tehát nem szándékos vagy gondatlan) magatartás is megalapozhatja az ezen a címen történő azonnali hatályú felmondást. Ilyen magatartás csak akkor szankcionálható azonnali hatályú felmondással, ha az valamilyen módon kihat a munkavállaló munkaviszonyára, következésképpen – egészen kivételes tényállásoktól eltekintve – egyben a munkaviszonyból származó valamilyen (akár etikai) elvárás megsértését is jelenti. Nyerhető-e vagy sem, ahhoz egyrészt minden iratot (szerződésüket) ismerni kellene, és még akkor sem szívesen bocsátkoznék jóslásba……