Kérdés: Közlekedési szabálysértési ügyünk bíróságra került. Minket felmentettek. A vétkes féltől visszakövetelhető-e az ügyvédi díjköltségünk, és ha ez újabb megbízási díjjal jár, azt is ráterhelhetem a másik félre?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben Önnek a másik fél jogellenesen bizonyítható anyagi hátrányt (kárt) okozott, úgy ezen igényét a féllel szemben polgári jogi úton, kártérítési per keretében teljes körben érvényesítheti.