Kérdés: Indoklás: Az alulírottak, továbbiakban adósok és az XXX ZRT, valamint az XXX Rt, továbbiakban hitelező között 2016-tól 2019-ig a Budapest Környéki Törvényszéken a 27. P. 20. 730/2016. 17. sz. alatt, majd az elsőfokú ítélet kihirdetésekor azonnal bejelentett fellebbezés miatt, a Fővárosi Ítélőtáblán 5. Pf. 21.157/2018/9/II. számon peres eljárás volt folyamatban, melynek során az „adósok” kérték a bíróságot, hogy a szerződést a per lezárultáig tartsa hatályban. A bíróság a kérésnek helyt adott. Így a szerződés egészen 2019. március 14. napjáig, a jogerős ítélet megszületéséig hatályban volt. A szerződés hitelező részéről 2017. február 27-én történt felmondása tehát jogsértő, érvénytelen. Ez a 2017-ben történt felmondás pedig a megváltozott körülmények és adatszerűségek miatt a per végén, 2019-ben sem válhatott érvényessé. A hitelezőnek 2019-es dátummal lehetett volna érvényesen felmondania a szerződést.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Nem tett fel kérdést…..