Kérdés: Ha az egy főre eső jövedelem 22.100 Ft. Kérhet-e az ügyvéd pénzt a kereset levél megírásáért?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Amennyiben ön ügyvédet bíz meg bármilyen ügyének rendezése céljából tudnia szükséges, hogy az ügyvédi tevékenység folytatására adott megbízás (a továbbiakban: ügyvédi megbízás) – e törvény és a Polgári Törvénykönyv eltérő rendelkezése hiányában – szabad megállapodás tárgya, tehát kérhet, természetesen.