Kérdés: Pedagógiai szakszolgálatnál dolgozom “utazó pedagógusként”. Kötelező 21 kontakt órámból 18 órát vidéki, kedvezményezett, felzárkóztató települések oktatási intézményeiben tartok. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó legkisebb pótlékot kaptam eddig is. Vezetőm szerint mégsem jár nekem az esélyteremtési illetmény majd. Lehetséges ez? Mire számíthatok?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Esélyteremtési illetményrészre jogosult: 1. a Kormány rendeletében meghatározott kedvezményezett településen vagy felzárkózó településen lévő köznevelési feladatellátási helyen dolgozik. 2. a pedagógus, ha a fenti pont hatálya alá nem tartozó településen dolgozik, és a feladatellátási helyen a hátrányos helyzetű gyermekek, vagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók külön vagy együttesen számított aránya eléri a tíz százalékot, és a pedagógus a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képességkibontakoztató, integrációs felkészítés vagy óvodai fejlesztő program keretébe tartozó feladatokat lát el, (20/2012.EMMI 173.§ szabályozása alapján,ha az intézmény alapító okiratában ez szerepel.) A jogszabály alapján ha az 1. pont szerinti településen végez munkát jár Önnek az illetmény.