Kérdés: Egy Bt. beltagja vagyok, a feleségem a kültag a Bt-ben a tulajdoni részesedése 99,99%. Azért döntöttem így, hogy halálom esetén kikerüljön a Bt. vagyona az örökösödési procedúrából. Kérdésem az, hogy ha a feleségem elhalálozik és nem ír végrendeletet, én pedig már előbb meghaltam, ki örökli a Bt. vagyonát (felszámolás után)? Csak az első házasságomból vannak gyermekeim. A feleségemnek nincs gyermeke, közös sincs. Viszont van egy testvére, akinek végképp semmi köze a Bt-hez. Szeretném, hogy az egyik gyermekem és az egyik unokám örökölje a Bt. vagyonát. Feleségem által írt végrendelettel visszavonhatatlanul megoldható a kérdés? Feleségem testvére hajlandó most lemondani a majdani Bt-ből való örökségéről.

Válasz: Tisztelt Kérdező! Így nem teljesen értelmezhető a kérdése. Felszámolás utánról ír…..A felszámolás feltételezi, hogy a Bt. fizetésképtelen volt, így nem nagyon lesz mit örökölni. Biztosan felszámolás jöhet szóba? Van sok tartozása a Bt-nek? Avagy végelszámolásra gondolt?