Kérdés: A és B nem váltak el, de külön élnek több, mint 10 éve, A a közös ingatlanban, B máshol. A közös ingatlanon kívül 2 kocsi a közös, de ezek már használhatatlanok, talán a forgalomból is kivonták őket, A nem akarja B részét kifizetni és B bejutni sem tud, tekintve, hogy korábban zárcsere történt. Házastársi közös vagyon megosztására irányuló szerződésben rendelkezhetnek-e úgy a felek, hogy csak az ingatlanról döntenek, tekintettel arra, hogy a 2 kocsi már roncs. Ha igen, akkor van-e arra lehetőség, hogy a felek abban egyezzenek meg (tehát értékbecslő nélkül járnának el), hogy A magához váltja B tulajdoni hányadát részletvétel keretében, de a vételárat a felek szabadon határozzák meg, esetleg az ingatlan felének értékénél alacsonyabb összegben? Tehát ha nem, a 2 kocsit is pontosan beazonosítva fel kell-e tüntetni, kiegészítve azzal, hogy ezekből B nem kéri a részét pénzben? Ebben az esetben egyébként külön kell készíteni vagyonmegosztásra irányuló és ingatlan-adásvételi szerződést?

Válasz: Tisztelt Kérdező! Igen, a szerződő felek megegyezhetnek bármiben, amit a törvény nem tilt.