Kérdés: A magyar jogrendszer szerint a két elvált szülő közötti vagyonmegosztási perben a per tárgyát képező ingatlan (1 db közös ingatlan = lakás)  tulajdoni hányadába beszámítható tényező-e, ha az adott ingatlan a tulajdonosokon kívül a két közös, nagykorú, pályakezdő munkaviszonnyal rendelkező gyerek állandó lakását is biztosítja? Van-e joga a két felnőtt gyereknek az ingatlanban laknia? Ha nem, akkor hogyan oldható meg a lakhatásuk? A lakásban jelenleg az anya lakik a két felnőtt gyermekével.

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyermek lakáshasználati joga a nagykorúsággal nem szűnik meg, mert a szülők a továbbtanuló, nagykorú gyermek tartásáról is kötelesek gondoskodni. Ha a nagykorú gyermek nem tanul tovább, akkor a lakáshasználati joga addig áll fenn, amíg azt a szülők tőle meg nem vonják.