Kérdés: Közös megegyezéssel szeretnénk bontópert kezdeményezni 16 év után. Közös vagyonunk hivatalosan nem keletkezett, egy 16 éves gyermekünk van. 1 éve és 2 hónapja elköltöztem, albérletben lakom, megtakarításom, vagyonom nincs. Pénzt és energiát nem kíméltem a házasságunk alatt, feleségem tanulmányaihoz is hozzájárultam, házának fenntartási költségeit közösen fizettük. Most 160 ezer Ft keresetem van + 50 ezer Ft mellékállásból és 140 ezer Ft tanulmányi ösztöndíjból. (A mellékállás és a tanulmányi ösztöndíj ideiglenes.) Elköltözésem óta minden hónapban átutalom jövedelmem 25%-át. Feleségem lakhatása továbbra is megoldott, irodája és praxisa van, 1 éve legalább ugyanekkora jövedelme, mint nekem. (15 évig az én jövedelmem volt magasabb.) Kérdésem: szociális helyzetemet/helyzetünket, 1 gyermekünket és újrakezdés iránti igényemet figyelembe véve a válás után jövedelmem hány százalékát jogos/ésszerű követelnie feleségemnek? (Kell fix összegben megállapodni?)

Válasz: Tisztelt Kérdező! A gyermektartás mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsődlegesen a szülők megállapodása az irányadó. A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget.  Amennyiben nem jön létre konszenzus a szülők között, a bíróság dönt. A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni a gyermek indokolt szükségleteit; mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; a szülők háztartásában eltartott más gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; a gyermek saját jövedelmét; és a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat. A tartásdíj összegét gyermekenként fix (!) összegben kell meghatározni, ez a gyakorlatban és általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25 %-át szokta jelenteni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző 1 évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni.